Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης, Λύκοι Live
Ψαρογιώργης / Γ. Χαιρέτης / Γ. Αγγελάκας / Ν. Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & Alltogethernow
Γιάννης Αγγελάκας
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & οι Επισκέπτες
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
ΜΜ.ΜΜ.ΕΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ EVENT / ΧΩΡΟΣ
25.3.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Λάρισα GR
26.3.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Καστοριά GR
31.3.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Πύργος GR
1.4.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Πάτρα GR
8.4.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Λευκωσία CY