Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης, Λύκοι Live
Ψαρογιώργης / Γ. Χαιρέτης / Γ. Αγγελάκας / Ν. Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & Alltogethernow
Γιάννης Αγγελάκας
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & οι Επισκέπτες
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
ΜΜ.ΜΜ.ΕΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ EVENT / ΧΩΡΟΣ
22.7.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Πτολεμαίδα GR
23.7.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Άργος Ορεστικό GR
2.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Νεος Πυργος (Βόρεια Έυβοια) GR
4.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Κυπαρρισία GR
5.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Ξηροκάμπι Λακωνίας GR
7.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Σάμος GR
9.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Τήνος GR
12.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Σούγια Χανίων GR
13.8.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Σούγια Χανίων GR