Γ. Αγγελάκας - Ν. Βελιώτης,Λύκοι Live
Ψαρογιώργης / Γ. Χαιρέτης / Γ. Αγγελάκας / Ν. Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & Alltogethernow
Γιάννης Αγγελάκας
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & οι Επισκέπτες
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
ΜΜ.ΜΜ.ΕΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ EVENT / ΧΩΡΟΣ
2.6.2018 Γ. Αγγελάκας & 100° C / Π. Παυλίδης & B Movies Αθήνα GR
9.6.2018 Γ. Αγγελάκας & 100° C / Π. Παυλίδης & B Movies Ηράκλειο GR
16.6.2018 Γ. Αγγελάκας & 100° C / Π. Παυλίδης & B Movies Θεσσαλονίκη GR