Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης, Λύκοι Live
Ψαρογιώργης / Γ. Χαιρέτης / Γ. Αγγελάκας / Ν. Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & Alltogethernow
Γιάννης Αγγελάκας
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
Γιάννης Αγγελάκας & οι Επισκέπτες
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης
ΜΜ.ΜΜ.ΕΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ EVENT / ΧΩΡΟΣ
20.9.2017 Γ. Αγγελάκας & 100° C / Π. Παυλίδης & B Movies Πάτρα GR
25.9.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Κοζάνη GR
30.9.2017 Γιάννης Αγγελάκας & 100º C Αθήνα GR
7.10.2017 Γ. Αγγελάκας & 100° C / Π. Παυλίδης & B Movies Θεσσαλονίκη GR