Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης, Λύκοι Live
Γιάννης Αγγελάκας / Νίκος Βελιώτης, Λύκοι Live