Σάρκα
Αφηγήσεις
Cd // ETCD008

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ:
Cd digipack με βιβλιαράκι , περιορισμένη έκδοση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Νυχτερινό
2. Αφηγήσεις
3. Τα πλήθη
4. Απώλεια
5. Πηγαίνοντας έξω
6. Franz Kafka
7. Σκιά
8. Αργία
9. Προσευχή